People

二又 航介 Kosuke Futamata ソフトウェアエンジニア

2018年早稲田大学人間科学部卒業。2020年奈良先端科学技術大学院先端科学研究科博士前期課程修了。同年LINE株式会社に入社。学生時代より一貫して自然言語処理の研究開発に取り組み、現在は音声合成におけるテキスト処理部などの研究開発に従事している。

Publications